IX.VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort
KONGRE BİLİMSEL SEKRETARYA

Araş.Gör.Dr. Arda Selin TUNÇ
T: 0(505) 922 78 74
M: selincoskan@yahoo.com
Araş.Gör.Dr. Gözde YÜCEL TENEKECİ
T: 0(535) 934 78 10
M: gozdeyucel@gmail.com
Araş.Gör.Dr. Ozan AHLAT
T: 0(554) 794 81 55
M: ozanahlat@gmail.com

KONGRE SEKRETARYASI

Merve DÖNMEZ-Gürkan ANCAZA

T: 0(312) 425 13 33
Faks : 0(312) 425 71 37
GSM: 0(555) 801 44 08
M: info@veterinerpatolojikongresi.com
Adres: Atatürk Bulvarı No: 175/4-8 06680 Kavaklıdere – Ankara