IX.VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort

GENEL BİLGİLER


Kongre Tarihi ve Yeri
IX.Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 25-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Papillon Ayscha Hotel & Resort /Belek-Antalya’da gerçekleşecektir.
Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir. İngilizce sözlü ve poster bildiri de kabul edilecektir.
Kayıt Ücretleri
Kongre kayıtları web sitesinde ilan edilen ücret detaylarına uygun olarak kongre öncesinde ve kongre sırasında yapılabilecektir.
Otel Rezervasyonları
Otel rezervasyonları, otellerin müsaitlik durumuna göre kongre öncesinde 10 Ekim 2018 tarihine kadar alınacaktır. Taleplerin konfirmesi ödemenin tamamlanmasıyla verilecektir.
İptal ve İade Koşulları
Kayıt ve konaklama iptal ve iade koşulları ile ilgili detaylı bilgi kayıt - konaklama sayfalarında belirtilmiş olup, bunların dışında bir uygulama söz konusu olmayacaktır.
Kayıt ve Danışma Masası
Kayıt ve danışma masaları Papillon Ayscha Hotel’de 24 Ekim 2018 günü açılacak ve tüm bilimsel program süresince açık olacaktır.
Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve sponsor firma temsilcilerinin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.
Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Katılım Belgesi
Katılım belgeleri kongrenin son günü Papillon Ayscha Hotel’de bulunan kayıt masasından dağıtılacaktır.Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcılar sertifikalarını info@veterinerpatolojikongresi.com adresine yazılı başvuruları ile yapabilecek olup.PDF formatında kongre sonrasında da temin edebilirler.