IX.VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Dernek Başkanı)
Prof. Dr. Osman KUTSAL (Üye)
Prof. Dr. Yavuz GÜLBAHAR (Üye)
Prof. Dr. Oğuz KUL (Üye)
Araş.Gör.Dr. Arda Selin TUNÇ (Sayman)
Doç.Dr. Banu YARDIMCI (Samsun Şubesi)
Doç.Dr.Funda YILDIRIM (İstanbul Şubesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YUMUŞAK (Şanlıurfa Şubesi)
Araş.Gör.Dr.Gözde YÜCEL TENEKECİ (Sekreterya)
Araş.Gör.Dr. Ozan AHLAT(Sekreterya)
Araş.Gör. Kürşat FİLİKÇİ
Araş.Gör. Özgür ÖZÖNER
Uzm. Vet.Hek Yanad Abou MOUNSEF