IX.VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort
25-28 Ekim 2018
Papillon Ayscha Hotel & Resort

IX. VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)


Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA, Belek-Antalya
25-28 Ekim 2018


Davet

Her iki yılda bir düzenlenen Veteriner Patoloji Kongresi’nin dokuzuncusun Veteriner Patoloji Derneği’nin organizasyonu ile 25-28 Ekim 2018 tarihleri arasında, zengin bitki örtüsüne ev sahipliği yapan, tarihi mirası barındıran, Akdeniz’in incisi Antalya’da düzenlenecek olmasından büyük onur duymaktayız.
"IX. Veteriner Patoloji Kongresi" (Uluslararası Katılımlı) kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile Veteriner Patoloji alanında yapılan mevcut çalışmalar, vakalar ve yöntemlerin paylaşılacağı oturumların yer aldığı bilimsel bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır.
Veteriner Patoloji bilim sahası hem bireysel hem de multidisipiliner çalışmaların yer aldığı geniş bir kapsama sahiptir. Bu alanda yeniliklerin izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede sözlü ve poster bildiriler ile Veteriner Patoloji alanında yapılan mevcut çalışmaların paylaşılacağı kongremiz yaygın etkisi yüksek bir organizasyon olacaktır.
On altı yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen kongrelerimiz bilimsel yönden akademisyen ve araştırıcıların yapmış oldukları çalışmaların paylaşılmasına olanak sağladığı gibi ileriye dönük yeni projelerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kongrelerin her iki yılda bir Ülkemizin doğal güzelliklerine sahip şehirlerinde yapılıyor olması sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlamakta ve hafızalarımızda güzel hatıralar bırakmaktadır.
Bilimsel çalışmaların yer alacağı kongremizde siz değerli bilim insanlarını görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Kongremiz duyurusunun kurumunuz bünyesinde yapılması hususunda yardım ve katkılarınızı bekler, en derin saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Dernek Başkanı